Arbeid, ferdsel og fangst

Arbeid, ferdsel og fangst


Støttsjyen på Vinje i Bø