Hulløya

Artiklane på denne sida har for det meste vore trykt i "Håløygminne" og lokale nordnorske årbøker. Dei er nyredigerte, og fleire er nyskrivne. Tanken er at framlegg til namnetolkingar bør vere tilgjengelege i dataalderen au, og tilbakemeldingar blir viktige for korleis sida blir utsjåande.


Fotoutvalet er av skiftande kvalitet, då dei eldste er knipsa med dårleg svart-kvitt kamera, men tanken  er ikkje at dette skal vere eit landskapsfoto-galleri av prima kvalitet, men at kombinasjonen av foto og tekst skal gje innsikt.