Arbeid, ferdsel og fangst

Arbeid, ferdsel og fangst

 

Støttsjyen på Vinje i Bø